Usługi przyrodnicze

Inwentaryzacja przyrodnicza

Jesteśmy specjalistami z dziedziny ornitologii, ichtiologii, dendrologii oraz herpetologii. Wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze w pełnym zakresie.

Zajmujemy się inwestycjami i waloryzacjami przyrodniczymi, dotyczącymi m. in.: parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody, a także innych terenów przeznaczonych pod inwestycje.

Badamy środowisko życia między innymi ssaków i ptaków, ryb, bezkręgowców oraz roślin i grzybów. Całość inwentaryzacji nie powinna trwać dłużej niż jeden rok. W tym czasie przeprowadzamy wszystkie jej etapy, począwszy od migracji, poprzez rozród, aż po zimowanie i powinna obejmować okres od marca do sierpnia. Należy również wziąć pod uwagę przeprowadzenie badań siedlisk przyrodniczych.

Koszt inwentaryzacji przyrodniczej ustalany jest indywidualnie dla każdego zlecenia. W zakres inwestycji wchodzi jej rozległość oraz specyfika. Aby pozyskać informacje na temat inwentaryzacji, konieczna jest fizyczna obecność ekspertów na obszarze przewidzianym pod obejmowane badania.

 Nadzór przyrodniczy

Podczas wykonywania niektórych prac związanych ze zmianami w otoczeniu przyrodniczym, konieczna jest obecność eksperta. Pomaga on, aby wszelkie działania dotyczące realizacji przedsięwzięcia przebiegały zgodnie z wymogami ochrony przyrody.

Nadzór przyrodniczy przeprowadzany jest po to, aby zabezpieczyć wystąpienie szkód w środowisku poddawanym zmianom związanym z pracą nad inwestycją. W przypadku zaistnienia owych szkód, prawo w Polsce przewiduje dla inwestora konsekwencje karne. Często są one wynikiem braku odpowiednich kwalifikacji oraz wiedzy pracowników, którzy wykonują prace w terenie. Obecność doświadczonego eksperta jest więc konieczne, aby uniknąć takich nieprzyjemności.

Czas, w którym przebiega nadzór przyrodniczy zwykle zbliżony jest do czasu realizacji inwestycji. W przypadku odpowiednich zapisów w decyzji środowiskowej, pokrywa się on również z czasem eksploatacji inwestycji.

Celem nadzoru przyrodniczego jest określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do realizacji prac nad inwestycją. W drugiej kolejności należy wdrożyć zapisy określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowania oraz przestrzegać ich. Oprócz tego, podczas samego przeprowadzania nadzoru, należy reagować na wszelkie zdarzenia, które mogą być przyczyną wystąpienia szkód w środowisku.

 

Opinia przyrodnicza

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem budowlanym, w trakcie prac inwestor jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej ochrony środowiska na obszarze prac związanych z inwestycją (art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku, prawo ochrony środowiska).

Nasi eksperci posiadają doświadczenie (poparte odpowiednimi referencjami) oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie m. in.: ornitologii, chiropterologii oraz ichtiologii. W związku z tym są oni w stanie wydać rzetelne ekspertyzy dotyczące występowania chronionych gatunków zwierząt. Dodatkowo występowania ich siedlisk w obrębie miejsc podlegających inwestycji.

Czas realizacji potrzebny do możliwości wydania ekspertyzy przyrodniczej może zająć od paru godzin do kilku dni, w zależności od m. in.: wielkości terenu podlegającego pod inwestycję lub ilości obiektów, które się tam znajdują.