Oferta

Przygotowaliśmy dla Państwa pełny wykaz usług. Zachęcamy abyście Państwo zapoznali się z zakresem działań, które świadczymy naszym Klientom. Poniższa tabela przedstawia Państwu podstawowe koszty, dlatego koszt finalnego zamówienia, ustalimy z Państwem indywidualnie. Oferta jednak jest nasza podstawą, na podstawie, której wyliczymy cenę zamówienia. 

 Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Zakładkę kontakt stworzyliśmy specjalnie dla Państwa – dlatego, jeśli nie znajdziecie Państwo usługi, jaka by Państwa interesowała, zapraszamy do kontaktu.

Dla naszej firmy nie ma zadań niewykonalnych.

Wykaz oferowanych usług Zakres usługPodstawowy koszt
Koszenie terenów zielonych kosą spalinową, kosiarką tradycyjną, kosiarką bijakową:1) Trawy niskie2) Trawy wysokie3) Wykaszanie, wycinanie wysokich chwastów, usuwanie podrostów drzew i krzewów
0,10 zł / m2
0,25 zł / m2 (z usunięciem biomasy)

0,20 zł / m2
0,50 zł / m2 (z usunięciem biomasy)

0,60 zł / m2
Koszenie mechaniczne dużych i trudnych powierzchni:Strome zbocza, duże powierzchnie, tereny podmokłe, powierzchnie kserotermiczne, torfowiska 1,0 zł / m2
Przycinanie żywopłotu:do 1 m wysokości
od 1 m - 3 m wysokości
od 3 m - 5 m wysokości
powyżej 5 m
4,00 / mb
5,00 / mb
7,00 / mb
8,00 / mb
Opryski chemiczne prowadzone przez porfesjonalnego użytkownika śrdków ochrony roślin: Opryski roślin inwazyjnych (niecierpek, rdestowiec, barszcz sosnowskiego), chwastów1,0 zł / m2
Wycinka drzew i krzewów:Wycinka metodą tradycyjną50 zł - 500 zł / szt.*
Wycinka drzew trudnych z zastosowaniem technik alpinistycznych:Wycinka całego drzewa z usunięciem biomasy100 zł - 1000 zł / szt.*
Pielęgnacja drzew z zastosowaniem technik alpinistycznych:Przycinanie korony, cięcia pielęgnacyjne, montaż wiązań elastycznych;50 zł - 500 zł / szt.*
Usługi rębakiemZrębkowanie gałęzi, utylizacja gałęzi po wycinkach, przygotowanie terenów pod sprzedaż90 zł / h
Przygotowanie nieużytków pod sprzedaż, karczowanie działekUsuwanie samosiejek,
usuwanie połamanych drzew, gałęzi, wykaszanie, przywracanie użytku kośnego.
0,50 zł/m2
* Ceny wycinki i pielęgnacji drzew ustalane są indywidualnie, biorąc pod uwagę rozmiar, trudność wykonanych prac, lokalizację, obecność linii energetycznych, obecność budynków, ogrodzeń, natężenie ruchu drogowego.
Drzewa wielopniowe o koronach rozwidlających się poniżej wysokości 1,3 metra od poziomu gruntu, liczone są jako oddzielne drzewo.
PODSTAWOWY CENNIK NIE JEST OSTATECZNY, ALE NA JEGO PODSTAWIE PRZEDSTAWIANE SĄ WSZYSTKIE NASZE OFERTY.