Nasze realizacje

Nasza firma posiada duże doświadczenie w zakresie działań ochrony czynnej, z zamiłowaniem zajmujemy się pielęgnacją zieleni, nie tylko małych terenów. Prowadzimy wycinki trudnych drzew techniką alpinistyczną. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą tabelą, przedstawia ona prace na obszarach chronionych, natomiast linki poprowadzą Państwa do galerii. 

Termin realizacjiCharakterystyka wykonywanych prac Galeria
2019RP Torfowisko Toporzyk - Szczecin:
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatu.
Torfowisko Toporzyk
2018Natura 2000 - Ostoja Jaśliska:
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej płatów siedliska przyrodniczego - torfowiska przejściowe i trzęsawiska.
Ostoja Jaśliska
Wykonujemy również wycinkę drzew metodą alpinistyczną.Metoda alpinistyczna

Pielęgnacja drzew
2018PROWADZIMY POKAZY LIKWIDACJI ROŚLIN INWAZYJNYCH:

„Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich
gminach”
POKAZ - likwidacja roślin inwazyjnych
2018 Natura 2000 - Zbiorniki Nyskie:
Utrzymanie powierzchni siedlisk ptaków poprzez wycinkę drzew i krzewów - Wyspy na jeziorze Nyskim.
Zbiorniki Nyskie
2018Natura 2000 - Kamień, Torfowiska Chełmskie:
Wykonanie zabiegów ochrony siedlisk łąkowych, polegających na mechanicznym i ręcznym usunięciu drzew i krzewów. Ochrona łąk i torfowisk przed zarastaniem poprzez usunięcie podrostów i nalotu drzew i krzewów.
Torfowiska Chełmskie
2018Natura 2000: Poczesna k Częstochowy, Walaszczyki w Częstochowie:
Działania ochrony czynnej na siedliskach nieleśnych w obszarze chronionym.
Natura 2000 - Poczesna
2018Rezerwat Przyrody Olszak
Oznaczenie granic rezerwatu piktogramem.
RP Olszak
2018Natura 2000: Góra Gipsowa
Wykonanie działań polegających na odtworzeniu muraw kserotermicznych po przez wycinkę drzew i krzewów.
Góra Gipsowa
2018Natura 2000, Łąki nad Stobrawą (Karłowice, Kluczbork)
Przywrócenie ekstensywnego użytkowania kośnego łąk stanowiących potencjalne siedlisko motyli.
Łąki nad Stobrawą
2018Natura 2000: Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej
Wykonywanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnego gatunku rośliny z rodzaju rdestowiec.
Eliminacja Rdestowców
2018Natura 2000: Przyłęk nad Białą Głuchołaską
Wykonywanie usługi polegającej na eliminacji inwazyjnych gatunków roślin, tj. rdestowców.
Eliminacja Rdestowców
2017- 2018Natura 2000: Zbiorniki Nyskie
a) Utrzymanie powierzchni siedlisk ptaków poprzez wycinkę wszystkich drzew i krzewów wraz z ich zrąbkowaniem;
b) Zabezpieczenie stanowisk lęgowych ptaków poprzez dostawę i montaż płotków pod napięciem.
2018RP Prądy, Bory Niemodlińskie
Usuwanie trzciny pospolitej zagrażającej torfowisku.
RP Prądy
2018Wycinka drzew i krzewów związanych z rewitalizacją traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie oraz stadionu miejskiego.
2017 - 2020Zamówienie obejmujące realizację działań ochronnych na powierzchniach kserotermicznych w 14 rezerwatach przyrody: "Dolinki Krakowskie".Kraków: "Dolinki Krakowskie"
Kraków: "Skołczanka"
Dolina Mnikowska
Dolina Szklarki
2017Wykonanie zadań z zakresu ochrony czynnej w celu ochrony siedlisk: 6510 Murawy kserotermiczne:

a) 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
b) 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe.
2017"Wykonanie rozpoznania przyrodniczego przed przystąpieniem do realizacji prac z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych na wybranych ciekach na terenie województwa opolskiego dla WZMiUW.
Program obejmował 14 odrębnych zadań w ramach umowy ramowej. Inwentaryzacja wskazanych gatunków lub ich roślin żywicielskich wzdłuż cieków również na obszarach chronionych. Głównie rozpoznania ornitologiczne, herpetologiczne, entomologiczne oraz botaniczne.
2017Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej przed wycinką drzew i remontem przepustu dla zadania:
"Przebudowa DW nr 297 od km 74+300 do 90+300 z elementami rozbudowy jako połączenie miast Dolnego Śląska, Bolesławiec, Lwówek Śląski.
Standardowe oględziny drzew przed wycinką zakończone raportem i zezwoleniem na wykonywanie prac.
2015 - 2017Specjalista ds. ochrony środowiska w Biurze Inżyniera Kontraktu dla zadania "Budowa Obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41"
Nadzór nad robotami - głównie herpatologia, płotki i przepusty ekologiczne oraz nadzór nad wycinkami w okresie kwiecień - lipiec.
2015 - 2017Prowadzenie stałego nadzoru herpetologicznego na terenie zakładu górniczego "Kałków II" dla zadania "Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na terenie odkrywkowego zakładu górniczego Kałków II" wraz z postępującą rekultywacją.
2015Wykonanie wstępnej inwentaryzacji przyrodniczej na terenie zakładu górniczego "Kałków II" dla zadania "Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na terenie odkrywkowego zakładu górniczego Kałków II".