Nasze realizacje

2015 - 2017Specjalista ds. ochrony środowiska w Biurze Inżyniera Kontraktu dla zadania "Budowa Obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41"
2015Wykonanie wstępnej inwentaryzacji przyrodniczej na terenie zakładu górniczego "Kałków II" dla zadania "Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na terenie odkrywkowego zakładu górniczego Kałków II"
2015 - 2017Prowadzenie stałego nadzoru herpetologicznego na terenie zakładu górniczego "Kałków II" dla zadania "Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na terenie odkrywkowego zakładu górniczego Kałków II" wraz z postępującą rekultywacją
2017Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej przed wycinką drzew i remontem przepustu dla zadania "Przebudowa DW nr 297 od km 74+300 do 90+300 z elementami rozbudowy jako połączenie miast Dolnego Śląska, Bolesławiec, Lwówek Śląski
2017"Wykonanie rozpoznania przyrodniczego przed przystąpieniem do realizacji prac z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych na wybranych ciekaw na terenie województwa opolskiego dla WZMiUW
2017Wykonanie zadań z zakresu ochrony czynnej w celu ochrony siedlisk: 6510 Murawy kserotermiczne, *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe i 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe, w latach 2017-2019 (w tym: usuwanie rdestowców na potrzeby ochrony siedlisk *91F0 i 91E0 w obszarach Natura 2000: Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej, Przyłęk nad Białą Głuchołaską i Żywocickie Łęgi, na okres 1-go roku - 2017 r.)".