BHP

Jesteśmy firmą świadczącą profesjonalne usługi bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych.

Według obowiązujących przepisów prawnych, każdy pracodawca powinien przeszkolić swoich pracowników w zakresie zasad BHP.

Jako pierwsze powinno być zorganizowane szkolenie wstępne BHP, które dzieli się na instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. Instruktaż ogólny dotyczy zasad zawartych w Kodeksie Pracy odnośnie udzielania pierwszej pomocy, regulaminu i zasad bezpieczeństwa. Natomiast instruktaż stanowiskowy związany jest z czynnikami środowiska pracy występującymi na poszczególnych stanowiskach pracowniczych. Odnosi się do ryzyka zawodowego, sposobów ochrony przed zagrożeniami czy metodami bezpiecznego wykonywania swoich zadań i powinno się go przeprowadzać w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych oraz gdy pracownik zmienia stanowisko.

 

Pracodawca jest obowiązany przeprowadzić wstępne szkolenie BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) każdemu:

 • nowo zatrudnionemu pracownikowi
 • studentowi odbywającemu u pracodawcy praktykę studencką
 • uczniom szkół zawodowych zatrudnionym w celu praktycznej nauki zawodu (praktykantom).

 

Szkolenia okresowe BHP

przypomnienie i utrwalenie wiedzy pracowników na temat bezpieczeństwa i higieny pracy to główny cel okresowego szkolenia BHP. Podlegają mu pracodawcy, kierownicy, osoby zatrudnione na stanowiskach roboczych, administracyjnych i biurowych, pracownicy inżynieryjno-techniczni, a także pracownicy służby BHP. Szkolenie jest prowadzone na podstawie szczegółowego programu, w którym zawarte są podstawowe wiadomości, a także nowe przepisy techniczno-organizacyjne. Tworzony jest on przez pracodawcę lub organizatora kursu, który powinien być przeprowadzany co najmniej raz na trzy lata. W przypadku stanowisk, gdzie wykonuje się szczególnie niebezpieczne prace, okres ten nie może przekraczać jednego roku. Ramowy program powinien zawierać wiedzę z zakresu prawa pracy, środków ochrony indywidualnej, zagrożeń i wypadków czy zasad postępowania w przypadku niebezpiecznych sytuacji.

Okresowe szkolenia BHP organizowane są dla:

 • pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • pracowników inżynieryjno-technicznych.

Szkolenie okresowe BHP należy wykonać każdemu pracownikowi:

 • do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku – kadra kierownicza
 • do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy dla osób zatrudnionych na niżej wymienionych stanowiskach:

–    pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

–    służby bhp.   

–    technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inżynieryjno-techniczni

–    projektanci oraz konstruktorzy maszyn i pracownicy innych urządzeń technicznych

–    inni pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia okresowe BHP należy powtarzać z następującą częstotliwością:

 • szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – nie rzadziej niż raz na 3 lata
 • szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia – nie rzadziej niż raz w roku
 • szkolenie pracowników administracyjno-biurowych – nie rzadziej niż raz na 6 lat.    
 • szkolenie osób będących pracodawcami i kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych – nie rzadziej niż raz na 5 lat
 • szkolenie pracowników administracyjno-biurowych – nie rzadziej niż raz na 6 lat.

 

Wykonujemy obowiązkowe szkolenia wstępne i okresowe bhp dla wszystkich grup zawodowych.

Gwarantujemy, że oddając szkolenie wstępne i okresowe BHP w nasze ręce, dostaniesz najwyższej jakości usługi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rzetelność, profesjonalizm I szybkie terminy.

Wybierając  naszą firmę wybierasz najwyższej jakości usługi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pełen profesjonalizm.

 

Ocena ryzyka zawodowego

Czym jest ryzyko zawodowe?

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy (Polska Norma PN-N-18002).

 

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego polega na systematycznym badaniu wszystkich aspektów pracy, które jest przeprowadzane w celu stwierdzenia, jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika i czy zagrożenia te można wyeliminować, a jeżeli nie – jakie działania należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.

 

Dlaczego warto wykonać ocenę ryzyka zawodowego?

Prawidłowo wykonana ocena ryzyka zawodowego na danym stanowisku pomoże Ci zapobiec wypadkom i zagrożeniom w pracy. Być może nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak wysokim zagrożeniem obarczona jest Twoja praca. Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, wykonaj ocenę ryzyka zawodowego w przeciągu miesiąca od otwarcia swojej działalności.

 

Korzystając z oferty usług firmy eco future możesz zamówić profesjonalne wykonanie badania oceny ryzyka zawodowego w Twojej firmie.

Zapraszamy do współpracy!